Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

εφέτης Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Υφ’ όρον απόλυση: Όταν ο νομοθέτης περιορίζει τον δικαστή  

Υφ’ όρον απόλυση: Όταν ο νομοθέτης περιορίζει τον δικαστή  

Ο νομοθέτης έχοντας επιλέξει διαχρονικά την εισαγωγή της αρχής της επιείκειας στο ποινικό σύστημα, επιφύλαξε μια σειρά παρεμβάσεων σε ζητήματα σχετικά με την εκτέλεση της ποινής, που το Δικαστήριο έχει επιβάλει στον κηρυχθέντα ένοχο κατηγορούμενο.