Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

εφειλές δημοσίου

Αναστασία Μήλιου: Τήρηση των δικαστικών προθεσμιών ειδικά απέναντι σε οφειλές δημοσίου

Αναστασία Μήλιου: Τήρηση των δικαστικών προθεσμιών ειδικά απέναντι σε οφειλές δημοσίου

Η κοινωνική μας συμπεριφορά περιορίζεται και προστατεύεται από ένα σύνολο κανόνων που έχουμε ονομάσει «νόμους». Υπάρχουν νόμοι που τηρούνται από όλους και με βάση αυτούς διαμορφώνεται η συμπεριφορά μας, π.χ. ότι δεν περνάμε με κόκκινο, το δρόμο και υπάρχουν νόμοι που ορίζουν ότι έχουμε κάποιο δικαίωμα. Π.χ. Αν περάσουμε με κόκκινο και προκαλέσουμε ατύχημα, ο […]