Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

Ημέρα Διαμεσολάβησης

Ο ΟΠΕΜΕΔ για την Ημέρα Διαμεσολάβησης

Ο ΟΠΕΜΕΔ για την Ημέρα Διαμεσολάβησης

Με αφορμή τη σημερινή Ημέρα της Διαμεσολάβησης, ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών υπενθυμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής προσπάθειας για τη διάδοση και εμπέδωση του θεσμού στην Ελλάδα.