Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

ιδιοκτήτριες ακινήτου

Αποζημίωση σε δύο γυναίκες οι οποίες αποκλείστηκαν από την ιδιοκτησία τους χωρίς προηγουμένως να… αποζημιωθούν

Αποζημίωση σε δύο γυναίκες οι οποίες αποκλείστηκαν από την ιδιοκτησία τους χωρίς προηγουμένως να… αποζημιωθούν

Συνολική αποζημίωση ύψους περίπου 400. 000 ευρώ επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, δικαιώνοντας ιδιοκτήτριες ακινήτου που υπέστησαν περιουσιακή ζημία από παρανομίες των οργάνων του, όσον αφορά υπουργική απόφαση περί έγκρισης Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) και έκδοσης σχετικού ονομαστικού τίτλου. Όπως κρίθηκε, μεταξύ άλλων, οι σχετικοί ονομαστικοί τίτλοι ΜΣΔ είναι παράνομοι […]