Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού – Επίσημη παρουσίαση στην Αθήνα

Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού – Επίσημη παρουσίαση στην Αθήνα

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Hellenic Financial Literacy Institute – HFLI) αποτελεί τον πρώτο μη κερδοσκοπικό οργανισμό της χώρας μας με αποστολή την καταπολέμηση του Xρηματοοικονομικού Aναλφαβητισμού.