Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

ιστορική παιδεία

Λευτέρης Αθανασόπουλος: Αλήθειες και ψέματα για το Μακεδονικό

Λευτέρης Αθανασόπουλος: Αλήθειες και ψέματα για το Μακεδονικό

Οι λαϊκές αντιδράσεις ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών δεν βασίζονται στην διαφωνία των πολιτών στους συγκεκριμένους όρους της Συμφωνίας και ούτε επικεντρώνονται στην Συμφωνία καθεαυτήν. Εξάλλου, ελάχιστοι έχουν διαβάσει – πολλώ δε μάλλον κατανοήσει – τη συμφωνία αυτή. Οι αντιδράσεις εδράζονται κυρίως σε συναισθηματικούς λόγους και κυρίως στην γενική αίσθηση ότι κάτι αφαιρείται από τη […]