Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Αντεγκληματικής Πολιτικής

Η καθηγήτρια Σοφία Βιδάλη εξελέγη στην επιτροπή Πρόληψης Βασανιστηρίων του ΟΗΕ

Η καθηγήτρια Σοφία Βιδάλη εξελέγη στην επιτροπή Πρόληψης Βασανιστηρίων του ΟΗΕ

Σημαντική επιτυχία για τη χώρα μας αποτελεί η εκλογή της καθηγήτριας Σοφίας Βιδάλη στην Υποεπιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και κάθε απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Subcommittee for the Prevention of Torture) του ΟΗΕ. Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας εκλέγεται στο συγκεκριμένο όργανο.