Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Δ.Π.Θ

Στυλιανός Παπαγεωργίου – Γονατάς: Ανοιχτή επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Στυλιανός Παπαγεωργίου – Γονατάς: Ανοιχτή επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Θα μπορούσε ποτέ ένας από τους κορυφαίους Δασκάλους του Δημοσίου Δικαίου, τον οποίο ευτυχίσαμε να δούμε να ασκεί τα καθήκοντα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να έχει αντίθετη άποψη από το σύνολο των λοιπών Συνταγματολόγων σχετικά με την ανάγκη υπογραφής του προεδρικού διατάγματος που θα ορίζει τη νέα ηγεσία του Ανώτατου Δικαστηρίου της […]