Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

καθιερώνει

Το άρθρο 24 του αναθεωρημένου Ε.Κ.Χ.καθιερώνει την αντικειμενικά δικαιολογημένη καταγγελία

Το άρθρο 24 του αναθεωρημένου Ε.Κ.Χ.καθιερώνει την αντικειμενικά δικαιολογημένη καταγγελία

Το καθεστώς της «αναιτιώδους» εργοδοτικής καταγγελίας δεν είναι πλέον συμβατό με την απόλυση για βάσιμο λόγο που εγγυάται το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Χάρτη (Α.Ε.Κ.Χ.). Το γεγονός ότι η κείμενη εργατική νομοθεσία προβλέπει την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον εργαζόμενο που απολύεται νομίμως δεν δύναται να καταστήσει το σύστημα της «αναιτιώδους» καταγγελίας συμβατό με το […]