Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

καμία κυβερνητική παρέμβαση

Γιατί οι δικαστές έστειλαν γράμμα (δια της ψήφου τους) στην Βασιλική Θάνου

Γιατί οι δικαστές έστειλαν γράμμα (δια της ψήφου τους) στην Βασιλική Θάνου

Η ψηφοφορία στη μεγαλύτερη δικαστική συνδικαλιστική ένωση για τις προτάσεις της συνταγματικής αναθεώρησης σχετικά με τη δικαιοσύνη, είναι μια αποτύπωση μιας κατάστασης που επικρατεί στο χώρο: Η Βασιλική Θάνου είναι περίπου «κόκκινο πανί».