Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

κανονισμός λειτουργίας

Ο κανονισμός λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Ο κανονισμός λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Στο Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκε σήμερα η αίτηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, μελών του Συλλόγου αυτού, αλλά και υπάλληλων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.