Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

κατάργηση μονομελών εφετείων

Γ. Πλαγάκος: Δύο διατάξεις των νέων κωδίκων που δυσχεραίνουν την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.

Γ. Πλαγάκος: Δύο διατάξεις των νέων κωδίκων που δυσχεραίνουν την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.

Πέραν της ποσοτικά και ποιοτικά αξιοσημείωτης κριτικής που δέχονται οι δύο νέοι κώδικες (ΠΚ και ΚΠΔ), ιδίως στα ζητήματα που άπτονται του φιλελεύθερου ή αντεγκληματικού χαρακτήρα τους, της ουσιαστικής κατάργησης των μονομελών εφετείων και σε άλλα, πλείστα όσα σημεία, ας επιτραπεί η εστίαση της κριτικής, που επιχειρείται με το κείμενο αυτό, σε δύο διατάξεις, μία […]