Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

κατάργηση των πταισμάτων

Νέος Κώδικας: Δεν αποτελεί πλέον αδίκημα η ηχορύπανση

Νέος Κώδικας: Δεν αποτελεί πλέον αδίκημα η ηχορύπανση

Η κατάργηση των πταισμάτων (συνολικά και χωρίς αξιολόγηση όπως λένε δικαστές) έφερε δυσλειτουργίες σε διάφορους τομείς. Χαρακτηριστικά παράδειγμα είναι πως ο νέος Κώδικας καταργεί τα πταίσματα άρα και αυτά που αφορούν στην ηχορύπανση , με συνέπεια οι πολίτες που ενημερώνουν την Αστυνομία να μένουν στο «κενό». Έτσι όταν οι πολίτες παραπονούνταν το καλοκαίρι για την […]