Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

καταδίκη Ισπανίας

Europol: 10 εκατ. ευρώ σε κέρδη από πλασματικές μεταγραφές ποδοσφαιριστών που «ξεπλύθηκαν» στην Ισπανία

Europol: 10 εκατ. ευρώ σε κέρδη από πλασματικές μεταγραφές ποδοσφαιριστών που «ξεπλύθηκαν» στην Ισπανία

“10 εκατ. ευρώ σε κέρδη από πλασματικές μεταγραφές ποδοσφαιριστών που ξεπλύθηκαν σε πολυτελή περιουσιακά στοιχεία στην Ισπανία”, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Europol σε γραπτή της ανακοίνωση για επιχείρηση την οποία διεξήγαγε στις 18 Φεβρουαρίου στην Ισπανία. Συγκεκριμένα η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και συντονίζει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες μεταξύ εμπλεκόμενων εθνικών αρχών. Οι […]

ΕΔΔΑ: Απέλαση μεταναστών μόνο όταν είναι αναγκαία

ΕΔΔΑ: Απέλαση μεταναστών μόνο όταν είναι αναγκαία

Με μία σημαντική απόφαση, η οποία αφορά ιδίως τις χώρες όπως η Ελλάδα με μεγάλο αριθμό μεταναστών,  το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι σε περιπτώσεις απελάσεις μεταναστών τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να σταθμίζουν τη φύση και τη σοβαρότητα των ποινικών καταδικών προκειμένου να εκτιμούν την αναγκαιότητα της απέλασης.