Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

καταναλωτών

Πρόστιμα πάνω από 400.000 ευρώ σε εισπρακτικές και τράπεζες!

Πρόστιμα πάνω από 400.000 ευρώ σε εισπρακτικές και τράπεζες!

Πρόστιμα συνολικού ύψους 404.600 ευρώ επεβλήθησαν το 2018 από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών είτε κατόπιν εκτεταμένης αυτεπάγγελτης έρευνας, είτε κατόπιν καταγγελιών καταναλωτών και εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή.