Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

καταστάσεις κρίσης

Διαδικτυακό Σεμινάριο «διαπραγμάτευσης» σε καταστάσεις κρίσης

Διαδικτυακό Σεμινάριο «διαπραγμάτευσης» σε καταστάσεις κρίσης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 29 Αυγούστου Διαδικτυακό Σεμινάριο του Εθνικού Τμήματος CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας με θέμα, «Βασικές Τεχνικές Διαπραγμάτευσης και Επικοινωνία σε Καταστάσεις Κρίσεως» (“Basic Negotiation Techniques and Crisis Communication”). Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από το Εθνικό Τμήμα CEPOL, με την υποστήριξη του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον τομέα της Επιβολής […]