Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2022

ΚΕΓ

Στα σχολεία της Ομογένειας η ελληνική γλώσσα θα «διδάσκεται» με… Scrabble

Στα σχολεία της Ομογένειας η ελληνική γλώσσα θα «διδάσκεται» με… Scrabble

Η λύπη δε λείπει, ο κάλος δεν έχει κάλλος, με μια λίρα δεν παίρνεις λύρα, όμως το κλήμα θέλει κλίμα. Η φράση «Ιt’s all Greek to me» στα γνωστά αγγλικά λεξικά επεξηγείται ως ένας τρόπος να δηλώσει κάποιος ότι δεν έχει καταλάβει απολύτως τίποτε διαβάζοντας ή ακούγοντας κάτι. Niente! Rien! Nada! Nichts! Πόσο γοητευτικό είναι […]