Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού

ΑΣΕΠ εναντίον ΑΣΕΠ για τον διαγωνισμό των 404 δικαστικών γραμματέων!

ΑΣΕΠ εναντίον ΑΣΕΠ για τον διαγωνισμό των 404 δικαστικών γραμματέων!

Έγγραφο- φωτιά της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη των 404 δικαστικών γραμματέων , το οποίο αποκαλύπτει το dikastiko.gr , δείχνει την απόλυτη διάσταση απόψεων μεταξύ του Κεντρικού οργάνου του διαγωνισμού και των  επιμέρους τμημάτων, όσον αφορά τη συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών.