Δευτέρα 08 Αυγούστου 2022

κλίμα εμπιστοσύνης

Συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων

Συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων

Στη συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και τους εκάστοτε αρμόδιους Υπουργούς, θέματα των οποίων θα εισάγονται προς συζήτηση. Έργο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση και επίλυση θεμάτων κρατικών ενισχύσεων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας, καθώς και θεμάτων που αποτελούν αντικείμενο […]