Τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2022

κλείσιμο φακέλων

Παρατείνεται το κλείσιμο φακέλων-προτάσεων στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Παρατείνεται το κλείσιμο φακέλων-προτάσεων στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Με επείγουσα ανακοίνωσή του το Πρωτοδικείο Αθηνών ενημερώνει ότι, λόγω της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων στις 8/1/2019, το κλείσιμο των φακέλων-προτάσεων παρατείνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα. Α) ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β) ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ) ΓΙΑ ΤΑ ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η προκατάθεση των προτάσεων καθώς και η προσθήκη […]