Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών

«Ναι» σε εφάπαξ βοήθημα σε κληρονόμους Δημοτικού Υπαλλήλου

«Ναι» σε εφάπαξ βοήθημα σε κληρονόμους Δημοτικού Υπαλλήλου

Με την υπ’ αριθμ. 104/2018 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε νόμιμη η δαπάνη που αφορούσε σε καταβολή στους κληρονόμους δημοτικής υπαλλήλου του εφάπαξ βοηθήματος του ν. 103/1975. Προηγουμένως η αρμόδια Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε κρίνει ότι η συγκεκριμένη δαπάνη δεν ήταν νόμιμη και είχε αρνηθεί να […]