Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Κοσμάτος

Κώστας Κοσμάτος: Η ανάγκη για επιστροφή του δημόσιου συστήματος υγείας στην «εποχή του κορονοϊού»

Κώστας Κοσμάτος: Η ανάγκη για επιστροφή του δημόσιου συστήματος υγείας στην «εποχή του κορονοϊού»

Του Κώστα Κοσμάτου* Την δεκαετή οικονομική κρίση στη χώρα μας διαδέχτηκε η πανδημία του κορονοϊού, με απώλειες χιλιάδων ατόμων σε όλο τον κόσμο. Η οικονομική κρίση και η πανδημία του κορονοϊού είναι δύο ξεχωριστά φαινόμενα, αλλά η χρονική τους απόσταση είναι τέτοια που μας επιτρέπει βασικές παρατηρήσεις στο πεδίο του δημόσιου συστήματος υγείας, κυρίως για […]

Κώστας Κοσμάτος: Διαχρονικό δίκαιο στο πεδίο των ποινικών κυρώσεων του νέου Ποινικού Κώδικα

Κώστας Κοσμάτος: Διαχρονικό δίκαιο στο πεδίο των ποινικών κυρώσεων του νέου Ποινικού Κώδικα

Κατά τη γενική αρχή που εισάγεται στο άρθρο 2 ΠΚ, για τις πράξεις που έχουν τελεστεί πριν τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν 4619/2019), δηλαδή μέχρι την 30-6-2019, και εκδικάζονται μεταγενέστερα, έχουν εφαρμογή οι ευμενέστερες διατάξεις για τον κατηγορούμενο. Ειδικότερα, όμως, στο πεδίο των ποινικών κυρώσεων θα πρέπει να σημειώσουμε τα εξής: […]

Κώστας Κοσμάτος: Για το Αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ

Κώστας Κοσμάτος: Για το Αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ

Γράφει ο Κώστας Κοσμάτος* Στη χώρα μας το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) αποτελεί τον μακροβιότερο οργανισμό που ασχολείται με την απεξάρτηση. Στεγνά προγράμματα, χωρίς λίστες αναμονής παρέχουν πάνω από 35 χρόνια  δωρεάν θεραπεία σε χιλιάδες εξαρτημένους και στήριξη στις οικογένειές τους. Η διεθνής του αναγνώριση αξιοσημείωτη. Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητά […]

Κώστας Κοσμάτος: Ποινική καταστολή στην Ελλάδα – Μύθοι, πραγματικότητα και επίκαιρες προκλήσεις

Κώστας Κοσμάτος: Ποινική καταστολή στην Ελλάδα – Μύθοι, πραγματικότητα και επίκαιρες προκλήσεις

Του Κώστα Κοσμάτου* Σταθερά εδώ και είκοσι τουλάχιστον χρόνια παρατηρείται μια έντονη προβολή του χώρου του εγκλήματος. Η καλλιέργεια και η αναπαραγωγή του φόβου του εγκλήματος στην κοινή γνώμη από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οδήγησε τους πολίτες στην παγίωση της θέσης ότι «η εγκληματικότητα αυξάνεται διαρκώς», δημιούργησε ένα αίσθημα ανασφάλειας, με αποτέλεσμα να  απαιτούνται τιμωρητικές […]