Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Κράτος Εκκλησία

Πάνος Λαζαράτος: Έξι απλές σκέψεις για την πρόθεση «συμφωνίας» Κράτους-Εκκλησίας

Πάνος Λαζαράτος: Έξι απλές σκέψεις για την πρόθεση «συμφωνίας» Κράτους-Εκκλησίας

1. Τα 15 άρθρα της εν λόγω «συμφωνίας» δεν έχουν καμία νομική σημασία. Χαρακτηρίστηκαν ήδη από τον Αρχιεπίσκοπο «πρόθεση συμφωνίας», δηλαδή νομικώς τίποτα. Δεν είναι προσύμφωνο, δεν είναι καν προσύμφωνο προσυμφώνου. Πρόκειται, όμως, για μια «συμφωνία» με πολιτική σημασία, πράγμα το οποίο ενδεικνύεται από τις δημόσιες πολυποίκιλες αντιδράσεις. 2. Η πανηγυρική διακήρυξη της θρησκευτικής ουδετερότητας […]