Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

κρατικές εξουσίες

Θέμης Σοφός: Φρονήματα και πράξεις Δικαιοσύνης

Θέμης Σοφός: Φρονήματα και πράξεις Δικαιοσύνης

Η απονομή της δικαιοσύνης και η εύρυθμη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας συνδέονται και εξαρτώνται, πράγματι, από μία σειρά παραγόντων, με σημαντικότερο να αφήσει η εκάστοτε πολιτική και κοινωνική περίσταση, τους λειτουργούς της ανεπηρέαστους να ασκήσουν το δικαιοδοτικό έργο τους. Δικαστές, εισαγγελικοί λειτουργοί και δικηγόροι αποτελούν τους επιστήμονες που δίνουν περιεχόμενο σε μία από τις τρεις […]