Κυριακή 14 Ιουλίου 2024

κριτήριο συνάφειας

Διαγωνισμός Δικαστικών Γραμματέων: Όλοι εναντίον όλων!

Διαγωνισμός Δικαστικών Γραμματέων: Όλοι εναντίον όλων!

Στο Διοικητικό Εφετείο θα κριθεί οριστικά η τύχη του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη των 404 δικαστικών γραμματέων καθώς σήμερα υποβλήθηκε νέα αίτηση ακύρωσης κατά του οριστικού πίνακα διορισθέντων που κατάρτισε το ανεξάρτητο όργανο από 50 υποψήφιους που αποκλείστηκαν.