Κυριακή 14 Ιουλίου 2024

κωδικού PIN

Αλλάζουν όλα στις «ανέπαφες» και διαδικτυακές  συναλλαγές

Αλλάζουν όλα στις «ανέπαφες» και διαδικτυακές  συναλλαγές

Σαρωτικές αλλαγές από τις 14 Σεπτεμβρίου στις ανέπαφες συναλλαγές, λόγω του νέου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για τις υπηρεσίες πληρωμών». Αναλυτικότερα, όλες οι ανέπαφες συναλλαγές, έως του ποσού των 25 ευρώ, χωρίς την καταχώρηση του κωδικού PIN σε τερματικό (POS), με χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες θα πραγματοποιούνται με όριο έως του ποσού των 150 […]