Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024

κωφάλαλη

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη χωρίς όρους η 27χρονη κωφάλαλη – “Αναγκαία η πρόσληψη διερμηνέων νοηματικής γλώσσας σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές”

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη χωρίς όρους η 27χρονη κωφάλαλη – “Αναγκαία η πρόσληψη διερμηνέων νοηματικής γλώσσας σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές”

"Η εύρεση διερμηνέα δεν μπορεί να επιλύεται κάθε φορά “ad hoc”, αλλά να αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη παροχή προς τους κωφούς και βαρήκοους πολίτες", τονίζει το ΣΔΕΝΓ.