Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

κύρια δίκη

Δημήτρης Κράνης: Ανάκληση απόφασης απορριπτικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων

Δημήτρης Κράνης: Ανάκληση απόφασης απορριπτικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων

Ανάκληση απόφασης απορριπτικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων από το δικαστήριο της κύριας δίκης κατά το άρθρ. 697 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4335/2015 (Μελέτη στον τόμο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ Κωνσταντίνου Καλαβρού).                                                         ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ     Ι. Εισαγωγή.     ΙΙ. Η αρχική ρύθμιση.       ΙΙΙ. Η ισχύουσα νέα ρύθμιση […]