Πέμπτη 26 Μαϊου 2022

ληξιαρχική πράξη γέννησης

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το φύλο, το όνομα και το επώνυμο

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το φύλο, το όνομα και το επώνυμο

Eιρηνοδικείο Πατρών -Απόφαση 65/2019 (Εκουσία):Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης – βάπτισης ως προς το φύλο και το αναγραφέν κύριο όνομα και το επώνυμο. Ο αιτών ζητά με την αίτησή του να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης ως προς το φύλο, το αναγραφέν κύριο όνομα και το επώνυμο λόγω ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου αυτού […]