Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

μέλη Διοικητικών Συμβουλίων

ΣτΕ: “Ναι” στις 3 θητείες των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων

ΣτΕ: “Ναι” στις 3 θητείες των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων

Συνταγματικός και σύμφωνος με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι ο περιορισμός στη δυνατότητα επανεκλογής σε θέση προέδρου δικηγορικού συλλόγου για τρίτη συνεχόμενη θητεία ή σε θέση μέλους του διοικητικού του συμβουλίου για τέταρτη συνεχόμενη θητεία. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2519/2018 απόφαση του Γ΄ τμήματος του ΣτΕ, ο επίμαχος περιορισμός στο δικαίωμα του […]