Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Μηχανικός αυτοκινήτων

Μηχανικός αυτοκινήτων ως υπάλληλος

Μηχανικός αυτοκινήτων ως υπάλληλος

Ο μισθωτός που απασχολείται με την επισκευή ή συντήρηση μηχανών αυτοκινήτων ή μηχανοκίνητων οχημάτων χαρακτηρίζεται ως υπάλληλος όταν συνεισφέρει την εξιδιασμένη εμπειρία και θεωρητική του μόρφωση και αναπτύσσει πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας υπεύθυνα την εργασία του, γιατί με την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων υπερτερεί το πνευματικό στοιχείο σε σύγκριση με το σωματικό (Απόφαση Αρείου Πάγου του 2019, […]