Σάββατο 04 Δεκεμβρίου 2021

μη έκδοση στοιχείων

Γεωργία Πατσούδη: Το αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο λόγω μη έκδοσης στοιχείων υπό την ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα

Γεωργία Πατσούδη: Το αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο λόγω μη έκδοσης στοιχείων υπό την ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα

Γράφει η Γεωργία Πατσούδη* Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια κατηγορία υποθέσεων που αφορούν την παλαιότερα προβλεπόμενη περίπτωση φοροδιαφυγής λόγω μη έκδοσης βιβλίων και στοιχείων – παράβαση που καταργήθηκε κατ’ όνομα τόσο ως διοικητική (54 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – “ΚΦΔ”) όσο και ως ποινική (66 ΚΦΔ) – και το πώς πρέπει να αντιμετωπισθούν οι εκκρεμείς αυτές υποθέσεις ενόψει […]