Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

μισθολογικά δεδομένα

Ελεγκτικό Συνέδριο: Θα καταβάλλεται προσωπική διαφορά και σε περίπτωση απόσπασης

Ελεγκτικό Συνέδριο: Θα καταβάλλεται προσωπική διαφορά και σε περίπτωση απόσπασης

Με πρόσφατη απόφασή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο απάντησε στο ερώτημα σχετικά με το αν δημόσιος υπάλληλος που αποσπάται σε άλλη δημόσια υπηρεσία από αυτή στην οποία ανήκει οργανικά, έχει δικαίωμα να διατηρήσει την προσωπική διαφορά του ά. 27 του ν. 4354/2015 ή αν θα πρέπει να αμείβεται με βάση τα μισθολογικά δεδομένα της θέσης στην […]