Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

Μιχαήλ Μαρμαρινός

Η Κέλλυ Σταμούλη λέει: «Ναι, ναι ναι… Ήταν τυφλοί!»

Η Κέλλυ Σταμούλη λέει: «Ναι, ναι ναι… Ήταν τυφλοί!»

«Οι άνθρωποι γενικά κρίνουν περισσότερο από τα φαινόμενα παρά από την πραγματικότητα, γιατί η όραση ανήκει σε όλους ενώ η αντίληψη σε λίγους».  Αυτή η σοφή ρήση αποδίδεται στον Πλάτωνα.  Πράγματι!  Οι «τυφλοί» και άνθρωποι με κάποια, οποιαδήποτε «αναπηρία», με τους οποίους είχα τη μέγιστη τιμή να συναναστραφώ, με έκαναν να συνειδητοποιήσω τις πνευματικές αρετές […]