Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

Μιχαήλ Ντόστας

Μιχαήλ Θ. Ντόστας: Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής κάποιων διατάξεων του νέου ΠΚ

Μιχαήλ Θ. Ντόστας: Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής κάποιων διατάξεων του νέου ΠΚ

Γράφει ο Μιχαήλ Θ. Ντόστας* Α) Ηπιότερος ποινικός νόμος. 1) Όπως εύκολα συνάγεται τόσο από τη διατύπωση του άρθρου 2 του νέου Ποινικού Κώδικα όσο και από την αντίστοιχη Εισηγητική έκθεση (υπό το στοιχ. β΄) πρόθεση του νομοθέτη είναι να δώσει τη δυνατότητα στον δικαστή δημιουργίας ακόμη και ad hoc κανόνων δικαίου για τον κάθε […]