Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Σύσταση και λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ

Σύσταση και λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διημερίδα εγκαινίασης του πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για τη σύσταση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2018 από τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς με την τεχνική υποστήριξη της EXPERTISE FRANCE.