Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Μουσείο της Αρχαίας Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκη

Ανοιχτός διάλογος στην Θεσσαλονίκη για την αλληλέγγυα οικονομία

Ανοιχτός διάλογος στην Θεσσαλονίκη για την αλληλέγγυα οικονομία

Την Κυριακή 12/5 στις 11:30 το πρωί στο Μουσείο της Αρχαίας Ρωμαϊκής Αγοράς στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάει συζήτηση και ανοιχτός διάλογος για την αλληλέγγυα οικονομία. Συμμετέχουν: Τ. Κουράκης, Νικ. Παρασκευόπουλος,  Ευαγ. Νικολαΐδης και οι εκπρόσωποι των φορέων αλληλέγγυας οικονομίας της πόλης. Η συζήτηση θα προσπαθήσει να απαντήσει σε ένα καίριο πολιτικό και κοινωνικό ερώτημα: Συναντούμε σήμερα στον κοινωνικό χώρο και στην […]