Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

μουσουλμανική μαντίλα

Αποκλεισμός γυναίκας με μαντήλα από αίθουσα δικαστηρίου!

Αποκλεισμός γυναίκας με μαντήλα από αίθουσα δικαστηρίου!

Η προσφεύγουσα, Hagar Lachiri, είναι υπήκοος του Βελγίου η οποία γεννήθηκε το 1986 και ζει στο Koekelberg (Βέλγιο). Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό της από δικαστική αίθουσα λόγω της άρνησής της να αφαιρέσει τη χιτζάμπ (μαντίλα).