Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

Νάστας

Χρήστος Νάστας: Ποινικός Κώδικας και ποινές

Χρήστος Νάστας: Ποινικός Κώδικας και ποινές

Του Χρήστου Νάστα* Με τον νέο ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ που κυρώθηκε με τον ν. 4619/ 2019 και ισχύει από 1ης Ιουλίου 2019 , το σύστημα ποινών αναμορφώνεται πλήρως: Ειδικότερα 1. Στις κύριες ποινές που γνωρίζαμε, (τις στερητικές της ελευθερίας ποινές, όπως η κάθειρξη, η φυλάκιση και ο περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, και τις χρηματικές) […]