Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

νέα ηγεσία της Δικαιοσύνης

Δεν (;) υπογράφει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τις αλλαγές για τη νέα ηγεσία της Δικαιοσύνης

Δεν (;) υπογράφει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τις αλλαγές για τη νέα ηγεσία της Δικαιοσύνης

Στην απόφαση να μην υπογράψει  το προεδρικό διάταγμα διορισμού της νέας ηγεσίας τη Δικαιοσύνης, σίγουρα μέχρι τις 30 Ιουνίου και μεγάλη πιθανότητα ούτε στην εβδομάδα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές της 7Ης Ιουλίου, φέρεται να έχει καταλήξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Η απόφαση αυτή υπαγορεύεται από δυο λόγους: Πρώτον από το γεγονός ότι μέχρι […]