Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2023

νέες εισφορές

Οι (νέες) εισφορές για τους έμμισθους δικηγόρους το 2019

Οι (νέες) εισφορές για τους έμμισθους δικηγόρους το 2019

Από 15 ευρώ έως και πάνω από 100 ευρώ -σε ορισμένες περιπτώσεις- μηνιαίο όφελος (ανάλογα με το εισόδημα από την πάγια αντιμισθία) θα έχουν οι έμμισθοι δικηγόροι με βάση τις νέες εισφορές από την 1η Ιανουαρίου 2019.