Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

νέος Αρχιεπίσκοπος

Ποιος είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, Νικήτας

Ποιος είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, Νικήτας

Ορίζοντας ως χρέος του το «να κρατήσουμε αναμμένο το καντήλι της Ορθοδοξίας στις Βρετανικές Νήσους και αυτό το καντήλι να το ανανεώσουμε με λάδι ανόθευτο και διαυγές, το λάδι της ορθοδόξου πίστεως» και έχοντας απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών που αυτό συνεπάγεται, καθώς «έρχομαι σε μια εποχή που κλονίζεται ο κόσμος από πολλές δοκιμασίες και ανισότητες», […]