Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

νέος Οργανισμός οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Νέος Οργανισμός  οργάνωσης και λειτουργίας στον ΔΣΑ μετά από 30 χρόνια!

Νέος Οργανισμός οργάνωσης και λειτουργίας στον ΔΣΑ μετά από 30 χρόνια!

Ψηφίστηκε σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, με ευρεία πλειοψηφία (18 υπέρ, 2 κατά και 2 λευκά), ο νέος Οργανισμός οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σε αντικατάσταση του μέχρι σήμερα ισχύοντος εδώ και τριάντα έτη Οργανισμού (π.δ. 449/1989) κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 96 παρ. 1 Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013).