Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

Νίκος Παντελής

Νέος Ποινικός Κώδικας: Πληρώνεις, απαλλάσσεσαι!

Νέος Ποινικός Κώδικας: Πληρώνεις, απαλλάσσεσαι!

Στα όρια της πλήρους απαλλαγής για οικονομικά εγκλήματα είτε κατά ιδιωτών είτε και κατά του δημοσίου σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος αποκαταστήσει πλήρως την ζημία που προκάλεσε , κινείται σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της Νομαπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα .