Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

ΝΖΖ

Η Bundestag αμφισβητεί το γερμανικό «όχι» στην Ελλάδα για τις πολεμικές αποζημιώσεις

Η Bundestag αμφισβητεί το γερμανικό «όχι» στην Ελλάδα για τις πολεμικές αποζημιώσεις

Γνωμοδότηση επιτροπής του γερμανικού Κοινοβουλίου / Bundestag αμφισβητεί την απόρριψη των ελληνικών απαιτήσεων για τις πολεμικές αποζημιώσεις του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου από τη γερμανική κυβέρνηση. «Η θέση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας είναι εύλογη κατά το Διεθνές Δίκαιο, αλλά σε καμία περίπτωση δεσμευτική» σύμφωνα με νέα γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής της Bundestag, η οποία εξεδόθη […]