Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

Τέλος στο φορολογικό απόρρητο!  Θα έχουν πρόσβαση σε στοιχεία των φορολογουμένων ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και ΔΙΑ.Σ.

Τέλος στο φορολογικό απόρρητο! Θα έχουν πρόσβαση σε στοιχεία των φορολογουμένων ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και ΔΙΑ.Σ.

Τη δυνατότητα πρόσβασης σε απόρρητα στοιχεία των Ελλήνων φορολογουμένων αποκτούν πλέον οι εταιρίες ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και Διατραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑ.Σ.) Α.Ε., καθώς επίσης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι οργανισμοί, οι δημοτικές επιχειρήσεις και τα επιχορηγούμενα ή ελεγχόμενα από το Δημόσιο Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Συγκεκριμένα, με τροπολογία, η οποία κατατέθηκε […]