Πέμπτη 26 Μαϊου 2022

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες αρμοδιότητες

Νίκος Παπασπύρου: Ασυλίες και πολιτικό σύστημα

Νίκος Παπασπύρου: Ασυλίες και πολιτικό σύστημα

Το Σύνταγμα ορίζει ότι μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά Υπουργών για αδικήματα «που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους» (86 παρ. 1). Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η διάταξη αφορά μόνο στα αδικήματα που φέρεται ότι τελέστηκαν κατά την άσκηση υπουργικών καθηκόντων. Αναλύει ο καθηγητής Νίκος Παπασπύρου* Έτσι, για παράδειγμα, έχει […]