Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

οικογένειες «ουράνιο τόξο»

Συμβούλιο Ευρώπης : “Οι ομογονεϊκές οικογένειες, έχουν τις ίδιες ανάγκες και πρέπει να τις καλύψουμε”

Συμβούλιο Ευρώπης : “Οι ομογονεϊκές οικογένειες, έχουν τις ίδιες ανάγκες και πρέπει να τις καλύψουμε”

Την εξάλειψη όλων των αδικαιολόγητων διακρίσεων που βιώνουν παιδιά και ενήλικες στον τομέα της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό, ζητάει η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), εγκρίνοντας ψήφισμα που βασίζεται στην έκθεση που εκπόνησε ο Τ. Γκούναρσον (Σουηδία). Με το ψήφισμα, η ΚΣΣΕ δηλώνει ότι τα νομικά συστήματα πρέπει […]