Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Παραβίαση Συντάγματος

Απορρίφθηκε με 24-6 το αίτημα άθεων για την εικόνα της Παναγίας στο ΣτΕ

Απορρίφθηκε με 24-6 το αίτημα άθεων για την εικόνα της Παναγίας στο ΣτΕ

Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας η αίτηση της Ένωσης Άθεων (και άλλων) με την οποία ζητούσαν να αφαιρεθούν τα θρησκευτικά σύμβολα (εικόνα της Παναγίας) από την  δικαστική αίθουσα κατά τη συζήτηση των πέντε αιτήσεων ακυρώσεως του μαθήματος των Θρησκευτικών.