Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023

Προστασίας Δεδομένων

Κ. Μενουδάκος: Τα πρώτα δείγματα γραφής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Κ. Μενουδάκος: Τα πρώτα δείγματα γραφής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η 25η Μαΐου 2019 είναι η ημερομηνία των πρώτων γενεθλίων του νέου νομοθετήματος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος αντικατέστησε το «μωσαϊκό» των εθνικών νομοθεσιών που είχε διαμορφωθεί στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 95/46/Ε.Ε. Άποψη του προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κωνσταντίνου Μενουδάκου Ενας χρόνος δεν αρκεί, φυσικά, […]